Shërbimet

Dyqan për produkte të mbrojtjes nga zjarri
Fikese zjarri me CO2
Fikese zjarri me pudër
Fikse zjarri tavanore
Fikse zjarri në shitje
Fikse zjarri për institucione
Furnizim me fikse zjarri
Kolaudim i fikseve të zjarrit
Montim i fikseve të zjarrit
Produkte per mbrojtjen nga zjarri
Projekte për mbrojtjen nga zjarri në godina
Rimbushje të bombulave të fikseve të zjarrit
Sisteme për mbrojtjen nga zjarri
Tabela sinjalizuese për godina
Trajnime stafi për mbrojtjen nga zjarri
Vendosje e fikseve të zjarrit në kopshte dhe çerdhe
Vendosje të fikeseve të zjarrit në shkolla
Veshje antizjarr
Zbatim i projekteve të mbrojtjes nga zjarri
Zevendesim i fikseve të zjarrit

Mbrohuni ndaj zjarrit! Bëni zgjedhjen e duhur!

Menu