Klientët

Bolv Oil
Çerdhja Nr. 26
Gjimnazi "Myslim Shima", Yzberish
Gjimnazi "Petro Nini Luarasi"
Shkolla "Mustafa Kemal Ataturk"
Shkolla "Vasil Shanto"
Kopshti Nr. 1
Kopshti "Cufo"
Kopshti "Nenë Tereza"
Latitude Tirana
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Parking nëntokësor, Rruga e Elbasanit
Shkolla "Bedri Llagami"
Shkolla "Ismail Qemali"
Stacion elekrik
Fikese zjarri dhe sinjalistikë për zonë të mbrojtur
Fikese zjarri për biblioteke
Fikese zjarri për ambient zyre
Fikese zjarri tavanore për magazine
Furnizim dhe trajnim për fikse zjarri, Kopesht në Tiranë
Sistem zjarri për ndërtesë industriale

Mbrohuni ndaj zjarrit! Bëni zgjedhjen e duhur!

Menu